MSSM Football Championship

This is the list of MSSM (Majlis Sukan Sekolah Malaysia) Football Championship winners so far.


Under-12 category:

1968 - 
1991 - Kuala Lumpur
2005 - 
2006 - 
2007 - 
2008 - 
2009 - Penang
2010 - 
2011 - Kelantan
2012 - Terengganu
2013 - Selangor
2015 - Perlis
2016 - Perlis
2017 - Kedah
2018 - Selangor
2019 - Johor
2020 - cancelled [COVID-19]
2021 - cancelled [COVID-19]
2022 - Johor Darul Ta'zim B12 (Akademi JDT)
2023 - Kedah


Under-15 category:

1987 - Pahang
1988 - Kedah
1991 - Kuala Lumpur
1994 - Kedah
1999 - Terengganu
2008 - Kedah
2009 - Kuala Lumpur
2011 - Penang
2012 - Selangor
2013 - Malacca
2016 - Selangor
2017 - Malacca
2018 - Johor
2019 - Selangor
2020 - cancelled [COVID-19]
2021 - cancelled [COVID-19]
2022 - Kedah
2023 - Johor Darul Ta'zim B15 (Akademi JDT)


Under-18 category:

1974 - Penang
1987 - Kedah
1989 - Kedah
1997 - Selangor
1999 - Terengganu
2008 - Terengganu
2009 - Kelantan
2010 - Kuala Lumpur
2011 - Terengganu
2012 - Terengganu
2013 - Terengganu
2016 - Penang
2017 - Terengganu
2018 - Johor
2019 - Kedah
2020 - cancelled [COVID-19]
2021 - cancelled [COVID-19]
2022 - Johor Darul Ta'zim B17 (Akademi JDT)
2023 - Johor Darul Ta'zim B18 (Akademi JDT)