Sukma Football

The Sukma Games or Sukan Malaysia (SUKMA) is a biannual national multi-sport event involving young athletes from Malaysian 13 member states as well as the Federal territory. This is the list of football gold medal winners.


1986 - Kedah
1988 - Selangor
1990 - Sarawak
1992 - Pahang
1994 - Pahang
1996 - Pahang
1998 - Selangor
2000 - Pahang
2002 - Perak
2004 - Negeri Sembilan
2006 - Terengganu
2008 - Terengganu
2010 - Terengganu
2012 - Sabah
2014 - Perak
2016 - Perak
2018 - Perak
2020 - postponed [COVID-19]
2022 - Terengganu
2024 -Gold medals tally:

Pahang (4)
Perak (4)
Terengganu (4)
Selangor (2)
Kedah (1)
Sarawak (1)
Negeri Sembilan (1)
Sabah (1)
Perlis (0)
Penang (0)
Wilayah Persekutuan* (0)
Malacca (0)
Johor (0)
Kelantan (0)


*Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya